Valper

Som oppdretter av rasehunder har man ett overordnet ansvar for rasen. Herunder blant annet helse og mentalitet. Vi har i mer enn 20 år fulgt rasens utvikling i Norge ogopplever dvergschnauzeren som en robust og frisk hund. Gjennom nært samarbeid med ledende oppdrettere i England, Sverige og USA har vi hatt gleden av å oppdrette hunder som i tillegg til ett bra ekstriør også er mentalt stabile og friske med hensyn til sykdommer.
Alle hunder som benyttes i avl hos oss oppfyller raseklubbens krav til helse.

Vårt overordnede mål med oppdrettet er å levere friske valper som vi vet er trygge og utadvente.
Når valpene vokser opp, bor de sammen med de andre hundene som alle lever som selskapshunder inne i huset. Det primære for oss hos valpekjøpere er ønsket om å ha denne herlige rasen som selskap og glede.
Vi evaluerer valpene tidlig og vi har derfor til tider flere valper som ikke er solgt. Dette er hunder som vi vurderer som fremtidig avlsmateriale. Denne evalueringen skjer fra valpene fødsel frem til vi bestemmer oss for dens potensial i vårt avlsarbeid. Vi har derfor til tider også valper som er eldre enn 8 uker hjemme.

Når dere bestemmer dere for å kontakte oss for å bli bedre kjent med rasen, er ett hjemmebesøk hos oss viktig. Her vil dere få møte våre hunder og vi forteller hvordan vi driver med oppdrett av dvergschnauzer. Vi er interessert i vite hvilke forventninger dere har til valpen, samt kunne gi råd og følge dere opp slik at det å få valpen i huset skal gå så lett som mulig. Når valpen er levert er det viktig for oss at den videre utviklingen går greit, og vi har løpende kontakt i den grad det er mulig og ønskelig, samt oppfølging av pelsstell det første året slik at dere kan lære og forstå dette.

En valp fra Greypix’s kennel er registret i Norsk Kennel klubb, leveres med helseattest som utføres ved 8 ukersalder. Den har gjenomgått vaksiner etter veterinærers anbefalinger. Valpen er forsikret inntil 12 uker gjennom Agria hundeforsikring.

Fôr og stell er også viktig for valper. Ved levering av valper medfølger også informasjon og fôr samt en startpakke. Og vi informerer det stellet som trengs frem til første trimming. Kjøpekontrakt med informasjon leveres med valpen signert av eier og oppdretter.

Ingen valper blir levert uten at vi møter eventuelle eiere, og vi sender ikke hunder uten følge.

Velkommen til oss og våre dvergschnauzere.
Kent Olsen / Bård Snevoll